Pravidla pro SkyCloud server
Oddíl 1. - Úvodní ustanovení

§1 Hraním na serveru Woblex | SkyCloud server hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
§2 Tyto pravidla platí na serveru Woblex | SkyCloud server (SkyCloud.woblex.cz) i na stránkách serveru Woblex (https://www.woblex.cz/) a komunikačním serveru Woblex | TeamSpeak 3 server (ts3.woblex.cz).
§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, herní přezdívky nebo emailu a s logováním veškeré komunikace ve hře a na webu.
§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci administrátorů či moderátorů.
§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů nebo webů na serveru, TeamSpeak 3 serveru a webu.

Oddíl 2. – Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru včetně realizačního týmu.
§7 Neznalost těchto pravidel neomlouvá, každý hráč po připojení na server s pravidly automaticky souhlasí.
§8 Administrátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoliv změnit bez jakéhokoliv upozornění.

Oddíl 3. – Všeobecná pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
§12 Administrátor, moderátor, builder a helper je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
§13 Je zakázáno využívat na komunikačním serveru Woblex | TeamSpeak 3 serveru jiné přezdívky než-li herní, která je zaregistrována alespoň na jednom z našich Minecraft serverů.

Oddíl 4. – Realizační tým

§14 Členové realizačního týmu jsou všichni administrátoři, moderátoři, buildeři a helpeři.
§15 Rozhodnutí člena realizačního týmu je konečné a závazné.
§16 Moderátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel na portálu Woblex.
§17 V případě nesouhlasu s moderátory je možné odvolat se na vyšší autoritu serveru (administrátor), bude-li se stížnost týkat trestu (zamezení přístupu aj.) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.
§18 Rozhodnutí administrátora je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 5. – Herní účet

§19 Veškeré herní účty a tudíž i itemy (postavené bloky, obvody a jiné stavby) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů realizačního týmu.
§20 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet, některé výjimky jsou možné projednat s administrátory a moderátory.
§21 Žádný člen realizačního týmu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové realizačního týmu, oprávněni k manipulaci s účty, tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

Oddíl 6. – Tresty a důkazy

§22 O druhu a délce trestu rozhoduje administrátor nebo moderátor.
§23 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
§24 Realizační tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
§25 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, administrátor nebo moderátor na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
§26 Základním průkazným materiálem je výpis z logu nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám administrátor nebo moderátor.

Oddíl 7. – Placené služby a platby

§27 Jakékoliv placené služby jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
§28 Pro hráče, kteří podpořili server, platí stejná pravidla jako pro hráče, kteří server nepodpořili.
§29 I hráči, který podpořil server, může být zamezen přístup na server.
§30 Hráč o placenou službu přichází v případě vypršení doby jejího trvání, porušení pravidel, nebo zániku serveru.
§31 Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „podpora@woblex.cz“ administrátorům.
§32 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

Oddíl 8. – Pravidla pro SkyCloud server

§33 Ochrana ostrova je tvořena automaticky, není možné jeho zvětšení. Griefing ostatních ostrovů proto není možný.
§34 Je zakázáno jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nebo nenahlášení chyb se trestá).
§35 Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu).
§36 Před stavbou jakékoliv redstone farmy nebo generátoru je nutné zeptat se, zda-li je povolený.
§37 Je zakázáno stavět nebo používat farmy známé jako redstone farma na stromy.
§38 Je zakázáno stavět nebo používat velké redstone systémy. Mezi tyto systémy patří například redstone třídičky.
§39 Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X–ray grafických balíků, fly módů a externích programů zvýhodňujících hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány permanentním zamezením přístupu na server. Mezi povolené externí programy patří pouze oficiální verze vydání Optifine (http://optifine.net/) a Minimapy (http://www.minecraft-downloads.com/xaeros-minimap/).
§40 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
§41 Je zakázáno jakkoliv duplikovat či získávat další itemy pomocí mazání/generování ostrovů, vytváření více postav za účelem více surovin či využívání jiných hráčů ve svůj prospěch.
§42 Na ploše 16x16x256 (délka, šířka, výška) bloků může být maximálně 150 entit, ale zároveň na jednom bloku může být maximálně 100 entit.
§43 Je zakázáno stavět plochy z enity bloků.
§45 Je zakázáno vytvářet proudy vody nebo lávy do voidu.
§46 Je zakázáno jakoliv obcházet automatické označování nečinnosti na serveru.
§47 Na jednom ostrově může být maximálně 1 Iron Golem farma. Zároveň tato farma nesmí spawnovat více jak 1 Iron Golema za 5 minut.